Gratis levering og gratis retur
 

Bluetooth®-enheten kobler seg ikke til høyttaleren igjen

Prøv disse forslagene for å sammenkoble enheten din:

Hvis enheten ber om en kode for å koble til, kontrollerer du at du har angitt riktig kode. Hvis du aldri har angitt et passord, angir du 0000 (fire nuller)

Kontroller at Bluetooth er slått på på enheten

Prøv å flytte enheten nærmere høyttaleren. Rekkevidden til Bluetooth er omtrent 10 meter. Rekkevidden reduseres hvis forstyrrelser er til stede, for eksempel vegger eller flere Bluetooth-enheter i samme område 

Hvis to Bluetooth-enheter allerede er sammenkoblet med høyttaleren, deaktiverer du Bluetooth på én av enhetene eller flytter den utenfor høyttalerens rekkevidde. Høyttaleren husker de åtte siste sammenkoblede enhetene, men kan kun sammenkoble to enheter samtidig

Trykk flere ganger på høyttalerens Bluetooth-knapp til du hører navnet på den ønskede enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling via denne metoden, kan du se Rulling gjennom andre sammenkoblede enheter

Gå til Bluetooth-innstillingene på enheten, velg SoundLink-høyttaleren og velg å glemme eller fjerne høyttaleren. Deretter holder du inne Bluetooth-knappen på høyttaleren til Bluetooth-lyset begynner å blinke blått. Prøv å sammenkoble enheten med høyttaleren igjen

Tilbakestill enheten du prøver å sammenkoble. Dette gjøres vanligvis ved å starte den på nytt eller fjerne batteriet og/eller strømledningen i ett minutt

Tøm SoundLink-høyttalerens minne over sammenkoblede enheter ved å holde inne Bluetooth-knappen til du hører en pipelyd og en eventuell talemelding. Høyttalerens Bluetooth-lys begynner å blinke blått. Prøv å sammenkoble enheten med høyttaleren igjen

Reset the speaker by turning it on and then holding the power button for 10 seconds until it turns off. 

En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger fjerner høyttalerens språkinnstilling og minnet over sammenkoblede enheter. Dette gjenoppretter fabrikkinnstillingene til høyttaleren. Når enheten er tilbakestilt, slår du på høyttaleren og prøver å sammenkoble enheten igjen

Prøv å sammenkoble en annen enhet. Hvis den andre enheten fungerer, ligger kanskje problemet hos den første enheten

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din