Gratis levering og gratis retur
 

Paring av en enhet

Når du har valgt språk, er høyttaleren klar til å pares med mobilenheten.

  • Slå på Bluetooth®-funksjonen på mobilenheten. Bluetooth-funksjonen ligger vanligvis under Innstillinger. Et tannhjulsikon representerer ofte Innstillinger på Hjem-skjermen
  • Velg Bose Mini II SoundLink fra enhetslisten. Bluetooth-indikatoren lyser kontinuerlig hvitt, og du hører en melding om at du er koblet til det aktuelle enhetsnavnet

Slik parer du en annen mobilenhet

  • Trykk på og hold inne Bluetooth-knappen til Bluetooth-indikatoren blinker blått og du hører en melding om at det er klart for paring med en annen enhet
  • Par mobilenheten med høyttaleren

    Merk: Når du parer mobilenheten, lagres den i parelisten på høyttaleren. Høyttaleren lagrer opptil åtte mobilenheter.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.