Bestill innen 21. desember for å få pakken levert til jul.

Sammenkobling med og kobling til en Mac®-maskin

Gjør følgende for å sammenkoble og koble til en Mac-maskin:

Kontroller at Mac-maskinen ikke er sammenkoblet med en annen Bluetooth®-lydenhet for øyeblikket. Hvis datamaskinen har et Bluetooth-tastatur og en mus med mac-merket, trenger du ikke å koble dem fra. Hvis du vil fjerne tidligere sammenkoblede enheter på mac-maskinen, kan du se fjerne sammenkoblede enheter på en mac-maskin

Slå på SoundLink®-høyttaleren og trykk på og hold inne Bluetooth-knappen på høyttaleren i fem sekunder. Bluetooth-indikatoren går sakte av og på ca. annethvert sekund. SoundLink®-høyttaleren blir værende i denne tilstanden i 20 minutter, eller til en Bluetooth-tilkobling opprettes

Slå på Mac-maskinen og klikk på Apple®-ikonet eller -menyen øverst til venstre på skjermen

Velg Systemvalg på Apple-menyen.

Klikk på Bluetooth-ikonet under Internett og trådløs

Søk etter Bluetooth-enheter på Bluetooth-menyen ved å klikke på knappen Konfigurer ny enhet eller på knappen + nederst til venstre på skjermen

På skjermen med konfigurasjonsassistenten for Bluetooth velger du Bose SoundLink Wireless Mobile speaker, og deretter klikker du på FORTSETT. Hvis datamaskinen ber om en PIN-kode, bruker du 0000

Når sammenkoblingen er fullført, klikker du på Avslutt

Klikk på knappen Avansert på Bluetooth-menyen. Hvis skjermen med Bluetooth-menyen ikke allerede vises, følger du trinn 3 til 5

Avhengig av hvilken operativsystemversjon du bruker, merker du av for Godta innkommende lydforespørsler eller fjerner merket for Avvis innkommende lydforespørsler. Deretter klikker du på OK

Klikk på tilbakeknappen øverst til venstre på Bluetooth-menyen. Dette fører deg tilbake til menyen for systemvalg

Klikk på Lyd-ikonet under Maskinvare

Klikk på fanen Utgang på Lyd-menyen, og velg Bose SoundLink Wireless Mobile speaker som lydutgangsenhet

Klikk på den røde knappen (x) øverst til venstre for å lukke skjermen med Lyd-menyen

Spill av en lydkilde (f.eks. iTunes®) for å ferdigstille Bluetooth-tilkoblingen. Dette trinnet er spesielt viktig på OS 10.7.x og senere

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din