TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger

Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger sletter alle innstillinger for kilder, volum og nettverk i høyttaleren og tilbakestiller dem til opprinnelige fabrikkinnstillinger.

Hvis du har lagt til en taleassistent

  1. Slå på høyttaleren ved å trykke på Av/på-knappen
  2. Åpne appen for taleassistenten, finn de tilknyttede smartenhetene, og fjern Bose-produktet du ønsker å tilbakestille
  3. I Bose-appen går du til produktets innstillinger og velger Voice Assistant > Remove Account (Taleassistent > Fjern konto)
  4. Fjern produktet fra Bose-kontoen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne et produkt fra Bose Music-kontoen min
  5. Trykk på og hold inne knappene for Volum + og Bluetooth samtidig i ti sekunder. Høyttaleren starter på nytt, og når gjenopprettingen er ferdig, lyser det gult i øvre og nedre del av lysringen 

Hvis du ikke har lagt til en taleassistent

  1. Slå på høyttaleren ved å trykke på Av/på-knappen
  2. Fjern produktet fra Bose-kontoen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne et produkt fra Bose Music-kontoen min
  3. Trykk på og hold inne knappene for Volum + og Bluetooth samtidig i ti sekunder. Høyttaleren starter på nytt, og når gjenopprettingen er ferdig, lyser det gult i øvre og nedre del av lysringen

Når du vil konfigurere høyttaleren på nytt, åpner du Bose Music-appen og følger appinstruksjonene. Hvis du har mer enn ett produkt, trykker du på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre, og trykker deretter på +.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din