Gratis levering og gratis retur
 

Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger for systemet

Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger sletter alle innstillinger for kilder, volum og nettverk i SoundLink Air-systemet og tilbakestiller dem til opprinnelige fabrikkinnstillinger.

Du kan tilbakestille systemet ved å trykke på og holde inne RESET-knappen på det nederste panelet i ti sekunder. Når tilbakestillingen er fullført, blinker Wi-Fi-indikatoren gult. Du kan koble til Wi-Fi-nettverket på nytt ved å kjøre installasjonsprogrammet for Wi-Fi på nytt.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.