Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Oppsett av system

Gjelder for:

Last ned Bose Music-appen

Med Bose Music-appen kan du konfigurere og styre produktet fra en hvilken som helst mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett. Ved hjelp av appen fungerer enheten som en fjernkontroll for høyttaleren: Du kan strømme musikk, angi og endre forhåndsinnstillinger, legge til musikktjenester, utforske Internett-radiostasjoner, konfigurere en taleassistent og administrere høyttalerinnstillinger.

Last ned og installer den kostnadsfrie Bose Music-appen fra appbutikken på mobilenheten

Opprett en Bose-konto eller logg deg på den eksisterende Bose-kontoen din

Hvis du ikke har en Bose-konto, velger du Create Account (Opprett konto) og følger appinstruksjonene

Hvis du allerede har en Bose-konto, trykker du på Log In (logg på) og angir brukernavnet og passordet

Legg til produktet i kontoen og nettverket

Velg produktet i skjermbildet Add Product (legg til produkt). Hvis du har flere produkter, sveiper du mot venstre eller høyre for å finne det du vil konfigurere

Merk: Hvis du ikke ser produktet ditt, plasserer du enheten som kjører Bose Music-appen, i nærheten av produktet. Slå produktet av og på igjen, og lukk Bose Connect-appen hvis den kjører på noen andre enheter i nærheten.

Velg Wi-Fi-nettverket fra rullegardinlisten, og angi passordet. (Merk: Hvis du ikke ser nettverket, velger du Manually Enter Wi-Fi (Angi Wi-Fi manuelt) og angir nettverksnavnet, sikkerhetstypen og passordet)

Trykk på Submit (Send), og vent mens produktet kobler til nettverket

Velg et navn, eller angi et for produktet ved å velge Custom Name (Egendefinert navn)

Bestem om du vil ha Public (Offentlig) On (På) eller Off (Av):

  • On (På) gjør at alle på nettverket kan få tilgang til produktet
  • Off (Av) gjør at bare personer du velger, kan få tilgang til produktet. (Du kan velge brukere i systeminnstillingene)

Trykk på Save (Lagre)

Legg til musikktjenester

Velg en musikktjeneste du vil legge til:

  • Hvis du allerede har en konto hos tjenesten, angir du brukernavnet og passordet
  • Hvis du ikke allerede har en konto hos tjenesten, følger du appinstruksjonene for å opprette en ny konto

Når den er lagt til, kan du velge en annen tjeneste du vil legge til.

Konfigurer en taleassistent

Merk: Taletjenester er ikke tilgjengelige i alle regioner.

Velg taleassistenten du vil bruke:

  • Hvis du allerede har en konto hos taleassistenten, angir du brukernavnet og passordet
  • Hvis du ikke allerede har en konto hos taleassistenten, følger du appinstruksjonene for å opprette en ny konto

Velg språket du vil bruke med taleassistenten

Merk: Hvis du vil ha tilgang til musikktjenester ved hjelp av talekommandoer via Amazon Alexa-assistenten, åpner du Alexa-appen og legger til de ønskede tjenestene i Amazon-kontoen din.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.