Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Kontroller for høyttalertelefonen

Flerfunksjonsknappen styrer høyttalersamtaler på mobilenheten fra høyttaleren. Nedenfor finner du en liste over funksjoner for høyttalertelefonen.

foreta et anrop:
trykk på og hold inne multifunksjonsknappen for å aktivere funksjonen for taleoppringing (siri®)

slå av høyttalertelefonen og bytte til en mobil enhet (innvendig lyd)
trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen

motta et anrop:
trykk på flerfunksjonsknappen

avvis et anrop:
trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen

avslutt en samtale:
trykk på flerfunksjonsknappen

demp en samtale:
trykk på og hold inne knappene + og - samtidig. trykk og hold på nytt for å oppheve dempingen

bytt mellom samtaler:
trykk på flerfunksjonsknappen to ganger

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.