Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Systemstatusindikatorer

Statusindikatorene plassert over kontrollknappene lyser eller blinker for å vise status for høyttaleren.

Strømlampe: Viser batterinivå eller ladestatus

 • Grønt: Middels til full lading eller, når den er plugget i, lading fullført
 • Gult: Lite batteristrøm
 • Gult (blinker): Batteriet lader
 • Rødt (blinker): Enheten må lades eller, når den er plugget i, batterifeil

Bluetooth®-indikator: indikerer statusen til høyttaleren når Bluetooth er valgt:

 • Av: Bluetooth-kilde er ikke valgt
 • Blått: Høyttaleren er i modus for valg av språk
 • Blått (blinker): Høyttaleren er i synlig modus og klar til å sammenkobles med en enhet
 • Hvitt: Bluetooth-enheten er koblet til
 • Hvitt (blinker): Bluetooth-enheten kobler til

AUX-lampe: Angir hvorvidt AUX-inngangskilden er valgt

 • Av: AUX-inngangskilde er ikke valgt
 • På: AUX-inngangskilde er valgt

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.