Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Systemet slås ikke på

  • Pass på at strømledningen(e) er ordentlig koblet til. Hvis en av enden på strømledningen(e) ikke er ordentlig tilkoblet, kan det hende at strømtilførselen blir inkonsekvent

    Når du kontrollerer strømtilkoblingen til Bose-systemet, må du sørge for at strømtilkoblingen til enheten som er tilkoblet systemet, også er tilkoblet på en sikker måte.
  • Sjekk om L1 Model II-strømstativet eller en kompatibel bærbar Pro-enhet har strøm
  • Pass på at strømledningen(e) er koblet til en stikkontakt. Hvis stikkontakten styres av en veggbryter, må du kontrollere at bryteren er på. Test stikkontakten med en annen enhet, for eksempel en lampe. Om nødvendig, plugg systemet inn i en annen stikkontakt

    Merk: Noen forgreninger kutter strømmen til stikkontakter når visse andre stikkontakter ikke er på. Sjekk med produsenten for å få mer informasjon.
  • Prøv en annen ToneMatch -kabel. Hvis en annen kabel løser problemet, kan det hende den opprinnelige kabelen er defekt
  • Kontroller ToneMatch-kabelen. Bruk en Ethernet-/Cat 5-kabel som en erstatning

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.