Gratis levering og gratis retur
 

Batterirommet

Gjelder for:

Det er brytere i batterirommet. Bryterne styrer funksjonen Automatisk av og om du hører lyd på ett eller to ører.

Åpne batterirommet

Trykk godt ned i fingersporet på batteridekselet og skyv dekselet nedover. Dekselet er festet til modulen. Du må ikke prøve å fjerne det.

Merk: Dekselet på batterirommet er konstruert for å holde seg helt lukket. Det kan være du må trykke hardt ned for å frigjøre dekselet.

Sette inn eller skifte batterier

Følg denne fremgangsmåten for å sette inn eller skifte batteriene:

Slå av strømmen til hodesettet

Sett inn to AA-batterier (følger med) i kontrollmodulen og pass på at du setter dem inn riktig vei (sjekk polene)

Merk: Du kan bruke oppladbare batterier, men det vil påvirke nøyaktigheten til batterinivåindikatoren.

Hvis du vil ha mer informasjon om bryterne i batterirommet, kan du se Angi kontrollmodulbryterne.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.