Gratis levering og gratis retur
 

Slik slår du talemeldinger av/på

Du kan deaktivere talemeldinger hvis du ikke ønsker å høre dem. Følg denne fremgangsmåten for å deaktivere talemeldinger:

trykk på og hold nede volume + og volume - samtidig, til du hører en bekreftelse om at talemeldingene er avslått.

Volum +

Volum –

Gjenta dette for å aktivere talemeldinger igjen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.