Gratis levering og gratis retur
 

Forstå indikatorlampen

Indikatorlampen foran på SoundDock Portable-systemet gir deg informasjon om systemets tilstand. Lampen er:

  • Av: Når batteriet er fulladet og systemet er på eller av, spiller eller er inaktivt.
  • Grønn: Når du trykker på en knapp på fjernkontrollen eller på SoundDock® Portable-systemet. Lampen blinker flere ganger når volumet når maksimums- eller minimumsnivåer
  • Gul: Når systembatteriet lader. Hvis lampen forblir gul etter 10 timer med lading, må batteriet skiftes ut
  • Rød (blinker): Når systembatteriet må lades opp. Dette krever at du kobler til systemet

lampen indikerer også batterinivået når du trykker på og holder inne av-knappen på fjernkontrollen:

Av

  • Rødt: 20 % eller mindre av fullt nivå
  • Gul: mellom 20 % og 70 % av fullt nivå
  • Grønn: over 70 % av fullt nivå

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.