Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Kontrollknappenes funksjoner

Kontrollknappene sitter øverst på høyttaleren. Nedenfor finner du en beskrivelse av hver enkelt knapp og tilhørende funksjon.

På/av:

Trykk på denne for å slå høyttaleren på eller av

Når høyttaleren er på, trykker og holder du inne denne for å kontrollere batteriladestatus.

Bluetooth®:

trykk for å velge bluetooth-kilde (hvis du har aktivert aux-modus).

Trykk og hold inne for å klargjøre sammenkobling med en annen enhet.

når talemeldinger er aktivert, trykker du på denne for å høre hvilken bluetooth-enhet som er tilkoblet. trykk på denne én gang til (innen tre sekunder) for å koble til neste sammenkoblede enhet.

Trykk og hold inne i 10 sekunder for å tømme høyttalerminnet.

AUX:

trykk på denne for å velge aux-kilde (hvis du har aktivert bluetooth-modus)

Spill av / pause:

når du er i bluetooth-modus, trykker du på denne én gang for å spille av eller sette på pause, to ganger for å gå fremover og tre ganger for å gå bakover. merk: visse enheter støtter ikke disse funksjonene.

I AUX-modus trykker du på denne for å slå lyden av eller på.

I modus for valg av språk trykker og holder du inne for å velge et språk.

Minus (–):

Volum ned

Trykk på denne for å bla gjennom språkalternativene for talemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valg av språk for talemeldinger

Pluss (+):

Volum opp

Trykk på denne for å bla gjennom språkalternativene for talemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valg av språk for talemeldinger

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.