Gratis levering og gratis retur
 

Strømlampens funksjon

Nye AA-batterier gir vanligvis minst 45 timer med strøm for hodetelefonene. Batteritiden varierer avhengig av støynivået i omgivelsene på flyet, temperaturen, tilstanden til øreputene, bruken av Bluetooth®-funksjonen (valgfritt) og alderen på batteriene. Strømlampen skifter farge for å angi strømstatusen på følgende måte:

Strømlampestatus

Blinker sakte grønt (ett blink annethvert sekund):
Strøm på, med strøm fra flyet

Blinker grønt (ett blink per sekund):
Strøm på, med batteristrøm. Batteriene er gode

Blinker raskt gult (to blink per sekund):
Strøm på, med batterier som har lite strøm igjen. Åtte timer eller mindre gjenstår

Blinker raskt rødt (fire blink per sekund):
Strøm på, med batterier som har svært lite strøm igjen. To timer eller mindre gjenstår

På dette batterinivået er Bluetooth deaktivert for å spare på strømmen som er igjen. En tone indikerer at Bluetooth-enheten er koblet fra, ogBluetooth-funksjonen slår seg av.

Ikke lys:
Strøm av, eller batterier brukt opp

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.