Gratis levering og gratis retur
 

Bruk av radio

Gjelder for:

Valg av radiofrekvensbånd

trykk på radio på fjernkontrollen for å slå på radioen. den sist valgte radiostasjonen spilles. hvis du trykker på radio mens systemet er på, skifter du mellom fm og am.

Radio

Lytting på FM/AM-radio

Når du velger FM-radio, vises RDS-informasjon for den innstilte stasjonen. Dette kontrolleres av RADIO TEXT-innstillingen i oppsettmenyen.

Hvis du vil slå av RDS og bare vise stasjonsfrekvensen, kan du endre RADIO TEXT-innstillingen til OFF. Se På- og avslåing av RDS

Innstilling på en FM/AM-stasjon

når du trykker på radio, seek/track eller tune/playlist for å stille inn til en radiostasjon, vises frekvensen midt på skjermen mens du stiller inn radioen.

bruk seek/track-knappene på fjernkontrollen for å finne en radiostasjon (lavere eller høyere) med neste sterkeste signal.

Seek/Track

bruk tune/playlist-knappene for å stille inn til en lavere eller høyere frekvens manuelt. trykk inn og hold for å gå raskt gjennom radiofrekvensene

Tune/Playlist

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.