Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Bruk av valgfunksjon for sekundær lydmodus

Gjelder for:

Hvis du har koblet en eller flere sekundære lydkilder til hodesettet, må du velge hvordan du vil høre de sekundære kildene. Hvis du vil velge hvordan du hører sekundære lydkilder, bruker du valgfunksjonen for sekundær lydmodus på kontrollmodulen.

Valgfunksjonen har tre posisjoner: MUTE, MIX og OFF.

posisjon

funksjon

Interkom prioriteres over eventuelle sekundære lydkilder

beskrivelse

Hvis det registreres et interkomsignal, dempes alle sekundære lydkilder midlertidig. Sekundær lyd kommer tilbake igjen når interkomlyden opphører.

posisjon

funksjon

Interkom mikses med eventuelle sekundære lydkilder

beskrivelse

Alle sekundære lydkilder blandes med interkomlyden. Lyd fra en tilkoblet enhet fortsetter å spille under interkom-kommunikasjon.

Merk: I MIX-modus hører du maks. to lydkilder. Interkom i tillegg til én sekundær kilde.

posisjon

funksjon

kun interkom

merk: i off-modus er bluetooth® frakoblet, og alle antenner er deaktivert.

beskrivelse

kun interkomlyd er aktiv. alle sekundære lydkilder er avslått.

merk: hvis du bytter til off-modus mens du er koblet til en bluetooth-kilde, kan det være du må gjenopprette bluetooth-tilkoblingen neste gang du slår på hodesettet.

Merk: Du kan bare høre én sekundær kilde om gangen. Lyd fra en sekundær kilde overstyrer aldri interkom-kommunikasjon.

merk: innkommende og utgående telefonsamtaler demper alle sekundære lydkilder automatisk når valgfunksjonen for sekundær lydmodus er satt i posisjonen mute eller mix. under en telefonsamtale med bluetooth vil interkom og telefonsamtalen oppfattes som blandet lyd.

Hvis du vil angi prioritet for sekundære lydkilder, kan du se Innstilling av brytere for kontrollmodul.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.