TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Bose Connect-appen finner ikke enheten

Finn ut om problemet er relatert til appen eller produktet som skal sammenkobles
Prøv å sammenkoble produktet med en annen enhet eller den samme enheten, men uten å bruke Bose Connect-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble til mobilenheter. Hvis produktet fremdeles ikke blir sammenkoblet, kan du se Kan ikke koble til med mobilenheter.

Lukk Bose-appen og åpne den på nytt
Lukking av apper varier avhengig av enhet og operativsystem. På de fleste iOS-enheter dobbelttrykker du på hjem-knappen for å vise apper som kjører. Deretter sveiper du til venstre eller høyre for å finne appen, og sveiper opp på appen for å lukke den. På mange Android-enheter trykker du på knappen Recent (Nylig) for å vise apper som kjører, og sveiper bort Connect-appen for å lukke den.

Start den Bluetooth-aktiverte enheten på nytt
Det kan ha oppstått en feil med enheten, slik at den må tilbakestilles. Dette gjøres vanligvis ved å slå enheten av og, om mulig, ta ut batteriet i 15 sekunder. Sett batteriet tilbake på plass (hvis det kan tas ut), og slå på enheten.

På Android 6-enheter må du aktivere stedstjenester
Android 6 må ha stedstillatelse og stedstjenester aktivert for å skanne etter enheter med Bluetooth low energy, som for eksempel Bose-produktet ditt. Aktiver stedstjenester/GPS på enheten som skal sammenkobles. Denne innstillingen varierer avhengig av enhet, men du finner den ofte i varselpanelet eller Settings (Innstillinger) > General (Generelt) > (Location) (Sted). Prøv deretter å sammenkoble enheten.

På Android 6+ må du sammenkoble enheten på nytt via appen
Når du bruker produktet på en Android-enhet med Android 6 eller nyere for første gang, må du sammenkoble det i Bose Connect-appen før det vises i appen. Dette er tilfellet selv om enheten allerede er sammenkoblet utenfor Bose Connect-appen via Android Bluetooth-menyen. Når dette er gjort, vil imidlertid appen fortsette å koble til enheten automatisk. Hvis du vil ha informasjon om sammenkobling, kan du se Koble til mobilenheter.

På alle Android-enheter må du tømme hurtigbufferen for Bose Connect-appen
Hvis du bruker en Android-enhet, tømmer du hurtigbufferen for Bose Connect-appen. Denne prosessen varierer avhengig av enhet og Android-versjon, men du finner den ofte ved å åpne Settings-menyen (Innstillinger), velge "Apps" (Apper) eller "Applications" (Applikasjoner), velge "Bose Connect" og deretter velge "Clear Cache" (Tøm hurtigbuffer) og "Clear Data." (Fjern data) Merk: Dette tilbakestiller alle innstillingene for Bose Connect-appen.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din