90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Kan ikke styre en enhet som ikke er fra Bose, med Bose-fjernkontrollen

Kontroller om enheten som ikke er fra Bose, fungerer med den opprinnelige fjernkontrollen for enheten. Hvis enheten som ikke er fra Bose, heller ikke fungerer med den opprinnelige fjernkontrollen for enheten, kan enheten være defekt. Kontakt produsenten for å få hjelp

Kontroller at riktig kilde er valgt. Enkelte funksjoner på Bose-fjernkontrollen endres hvis kilden endres. Trykk på knappen for ønsket kilde på fjernkontrollen for å være sikker på at den er i riktig modus for å styre enheten.

Kontroller at lydplanken ikke blokkerer sensoren for fjernkontrollsignaler på enheten. Hvis lydplanken står foran TV-en, kan den blokkere sensoren for fjernkontrollsignaler på TV-en, slik at det blir vanskelig for TV-en å motta kommandoer fra fjernkontrollen. Finn ut hvor sensoren for fjernkontrollsignaler er plassert på TV-en, og sørg for at fjernkontrollen har fri sikt til sensoren. Sensoren kan være plassert nær på-lyset på TV-en eller bak en gjennomsiktig del av TV-rammen.

Kontroller at den eksterne enheten godtar et IR-signal. Enkelte eksterne enheter kan fjernstyres av enten et IR-signal (infrarødt) eller RF-signal (radiofrekvens). Prøv å styre enheten med enhetens egen fjernkontroll samtidig som du blokkerer den øverste delen av fjernkontrollen, eller ved å bruke fjernkontrollen i et annet rom uten å rette den mot enheten. Hvis enheten kan betjenes på denne måten, er det mest sannsynlig at den ikke er konfigurert til å godta et IR-signal.

Enheten kan ha en innstilling eller bryter for å endre hvilken type signal den reagerer på. Sett enheten til IR-styring slik at den fungerer med Bose-fjernkontrollen. Hvis enheten er satt til RF-styring, vil den ikke fungere med Bose-fjernkontrollen.

Prøv å tilbakestille TV-en eller den tilkoblede enheten ved å slå den av og koble den fra strømuttaket i 30 sekunder.

Merk: Det er mulig noen innstillinger kan gå tapt eller det kan ta litt tid før de kommer tilbake etter en tilbakestilling. Det kan også ta flere minutter før en dekoder får signal etter en tilbakestilling.

Prøv å slå av en eventuell lysregistrering eller lyseffekter som TV-en kan ha. Enkelte nyere TV-er har en lysregistreringsfunksjon som måler omgivelseslyset i rommet slik at den automatisk kan justere kontrasten og lysstyrken for å gi et bedre bilde og redusert energiforbruk, eller for å avgi omgivelseslys fra baksiden av TV-en slik at det blir mindre belastning på øynene. Disse funksjonene kan forstyrre mottaket av IR-signalet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår av disse funksjonene, kan du se i brukerveiledningen for TV-en.

Hvis enheten som ikke er fra Bose, er en dekoder, og den tidligere kunne styres, er det mulig at enhetens fastvare har blitt oppdatert automatisk. Kabel- og satellittleverandører oppdaterer fastvaren på dekoderne med jevne mellomrom, og dette kan noen ganger ha negativ innvirkning på fjernkontrollfunksjonaliteten. Prøv å programmere fjernkontrollen på nytt.

Hvis du vil fjerne den gjeldende konfigurasjonen av fjernkontrollen, slik at den kan styre enheter som ikke er fra Bose, trykker du på og holder nede knappene Skip Back (Hopp tilbake) og Volume Down (Volum ned) i fem sekunder. Se Programmering av den universelle fjernkontrollen hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du konfigurerer fjernkontrollen til å styre andre enheter.

Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke kan styres av universelle fjernkontroller fordi de er spesifikke for enheten. Produsenten har kanskje ikke oppgitt en kommandokode som produsenter av universelle fjernkontroller kan bruke i et kodesett for en bestemt enhet. Noen enheter kan også være så nye at de ikke er inkludert i det siste kodesettet.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din