90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Foreta eller motta telefonsamtaler med Bluetooth®

Før du kan ringe eller motta samtaler, må hodesettet være paret med telefonen. Se Sammenkobling av en Bluetooth®-enhet. Bruk tabellen nedenfor for å tilpasse deg det som skjer med den tilsvarende Bluetooth funksjon-knapphandlingen:

Bluetooth-funksjonsknapp

Slik ringer du ut:
Ring fra den tilkoblede telefonen. Samtalen overføres automatisk til hodesettet.

 

Slik aktiverer du talekontroll (hvis tilgjengelig):
Når det ikke er noen aktive eller innkommende anrop, trykker du raskt på Bluetooth-funksjonsknappen.

 

Slik mottar du et anrop:
Trykk raskt på Bluetooth-funksjonsknappen. Et kort pip vil høres i hodesettet før du hører den innkommende samtalen.

 

Slik avslutter du et anrop:
Trykk raskt på Bluetooth-funksjonsknappen. To korte pip i hodesettet indikerer at samtalen er avsluttet.

 

Slik ignorerer du et innkommende anrop:
Hodld nede Bluetooth-funksjonsknappen i ett sekund.

 

Slik slår du det siste nummeret på nytt:
Når det ikke er noen aktive eller innkommende anrop, trykker du på Bluetooth-funksjonsknappen raskt to ganger etter hverandre.

 

Slik overfører du lyden til en mobiltelefon:
Når du er i en samtale, holder du nede Bluetooth-funksjonsknappen i tre til fire sekunder. Dette overfører lyden til mobiltelefonhåndsettet mens Bluetooth-koblingen er aktiv.

Hvis du er i en samtale og koblet fra interkomen, gir hodesettet deg muligheten til å fullføre samtalen. Deretter slår det seg av etter omtrent tre minutter etter at samtalen er ferdig. Hvis du vil bruke hodesettet når du ikke er koblet til interkommen (for å høre på sekundære lydkilder eller foreta eller motta anrop), anbefaler vi at du deaktiverer funksjonen for automatisk avslåing for uavbrutt bruk. Se Innstilling av brytere for kontrollmodul for å få hjelp.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din