90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Oppringing eller mottak av anrop med Bluetooth-modeller

før du kan ringe eller motta samtaler, må hodesettet være paret med telefonen. bluetooth®-indikatoren skal blinke én gang for hver gang lyset for strøm blinker. hvis dette ikke skjer, kan du finne ut mer ved å lese paring av en bluetooth®-enhet. bruk tabellen nedenfor for å se hvilken handling hver bluetooth®-knapp utfører:

Bluetooth®-statusindikator

Bluetooth®-funksjonsknapp

svar på et anrop:
trykk kort på bluetooth®-funksjonsknappen. et kort pip vil høres i hodetelefonene før anropet kommer igjennom.

avvis et innkommende anrop:
trykk på og hold inne bluetooth®-funksjonsknappen i tre sekunder. (denne funksjonen avhenger av telefonens tekniske spesifikasjoner)

ring ut:
ring direkte fra telefonen, så vil samtalen automatisk overføres til hodesettet. if the phone has voice-activated dialing, press the bluetooth® function button og vent på talemeldinger fra telefonen

aktivering av taleoppringning:
trykk kort én gang på bluetooth®-funksjonsknappen når det ikke er noen aktive samtaler eller innkommende samtaler. (denne funksjonen avhenger av telefonens tekniske spesifikasjoner)

oppringing av det siste nummeret på nytt:
trykk to ganger raskt på bluetooth®-funksjonsknappen når det ikke er noen aktive samtaler eller innkommende samtaler. (denne funksjonen avhenger av telefonens tekniske spesifikasjoner)

overføring av lyd fra mobiltelefonen:
trykk på og hold inne bluetooth®-funksjonsknappen i tre til fire sekunder under en samtale. this transfers the audio to the mobile phone handset while the bluetooth® trådløs tilkoblingsteknologi forblir aktiv

avslutning av anropet:
trykk kort på bluetooth®-funksjonsknappen. to korte pip i hodetelefonene indikerer at anropet er avsluttet

Hvis man er i en samtale og tilkoblet en interkom, kan samtalen fullføres med hodesettet etter å ha koblet fra interkomen, så lenge det er batterier med nok strøm i kontrollmodulen. Hvis automatisk avslåing er aktiv, slås hodesettet av ca. tre sekunder etter at anropet er avsluttet.

automatisk avslåing må være avslått for å bruke hodesettet uforstyrret, når det ikke er tilkoblet interkom, til å lytte til en annen lydinngang eller som en egen bluetooth®-enhet for å motta anrop. mer informasjon om dette finnes i innstilling av brytere for kontrollmodul.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din