Gratis levering og gratis retur
 

Ingen lyd fra de trådløse surroundhøyttalerne

Hvis du ikke hører lyd fra de valgfrie trådløse surroundhøyttalerne, kan du prøve følgende:

Prøv å spille av innhold som du vet har lyd på bakre kanal. Hvor mye lyd som kommer fra de bakre høyttalerne, kan variere avhengig av kildematerialet som spilles av. Musikk og de fleste TV-programmer har vanligvis ikke lyd som spilles av gjennom de bakre høyttalerne i et surroundlydsystem. Filmer og videospill har vanligvis lyd som spilles av gjennom de bakre høyttalerne, men den vil ikke være konstant

Du bør forvente et varierende lydnivå fra de bakre høyttalerne, avhengig av hva som blir spilt.

Kontroller at surroundhøyttalerne er slått på i skjermbildet Adjustments (Justeringer) for lydplanken

  1. Velg lydplanken i skjermbildet My Bose (Min Bose) (tilgjengelig via ikonet for hodetelefoner og høyttalere øverst til venstre) i Bose Music-appen
  2. Trykk på bildet av lydplanken nederst til høyre på skjermen
  3. Bryteren for surroundhøyttalerne under delen Accessory Settings ((Innstillinger for tilbehør) skal være i høyre posisjon for å aktivere dette tilbehøret
  • Hvis bryteren er i venstre posisjon, trykker du én gang på den for å slå på surroundhøyttalerne
  • Hvis bryteren er i høyre posisjon, trykker du to ganger på den for å aktivere lyd til surroundhøyttalerne på nytt

Fastslå statusen til surroundhøyttalerne ved å se på fargen og blinkemønsteret til lyset foran på hver trådløs mottaker

LysaktivitetStatusen til bassmodulen
Lyser hvittKoblet til lydplanken
Blinker gultKlar til å koble til lydplanken. Se Koble til de valgfrie trådløse surroundhøyttalerne.
Lyser gult (dempet)Koblet fra lydplanken. Tilbakestill den trådløse mottakeren ved å koble strømledningen fra strømuttaket og vente i 30 sekunder. Deretter kobler du strømledningen til igjen.
Blinker hvittLaster ned en programvareoppdatering
AvStrømsparingsmodus
Blinker rødtDet har oppstått en uopprettelig feil. Kontakt Bose kundeservice.

Hvis lydkilden er en enhet som er koblet til TV-en, er det ikke sikkert at TV-en sender 5.1-lyd – et flerkanals signal som gir en diskré lyd fra surroundhøyttalerne. Enkelte TV-er sender bare stereo 2.0-lydsignaler fra tilkoblede enheter selv om kildeinnholdet er 5.1. Se i brukerveiledningen til TV-en for å finne ut om det er mulig å få et 5.1-signal fra en tilkoblet enhet

Kontroller om det finnes kilder til trådløs interferens innenfor en meters avstand fra lydplanken eller den trådløse mottakeren. Enheter som kan påvirke den trådløse ytelsen til systemet, inkluderer, men er ikke begrenset til, en trådløs telefon, en Wi-Fi®-ruter, en trådløs skriver eller en mikrobølgeovn

For å identifisere en mulig kilde til interferens, kan du prøve å koble fra enheten midlertidig, og starte Bose-systemet på nytt for å se om ytelsen har blitt bedre. 

Flytt Bose-systemet eller enheten som forårsaker interferens, til et annet sted. Det kan være nødvendig med minst to meters avstand mellom de to enhetene. For enheter som ikke kan flyttes, kan du endre Wi-Fi-kanalen eller den trådløse frekvensen som brukes av enheten.

Tilbakestill lydplanken og de trådløse mottakerne ved å koble strømledningene fra strømuttaket. Vent i 30 sekunder, og koble strømledningene til igjen

Kontroller tilstanden til høyttalerledningene og tilkoblingene mellom de trådløse mottakerne, høyttaleradapterne og surroundhøyttalerne. Skift eventuelle ledninger som kan ha blitt skadet eller klemt

Kjør ADAPTiQ for å sikre at surroundhøyttalerne har blitt inkorporert i installasjonen og kalibrert for lytteområdet. Se Kjøre ADAPTiQ-lydkalibrering hvis du vil ha mer informasjon

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din