90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Avspilling av CD-er med musikk (MP3)

Gjelder for:

systemet kan spille av mp3-musikkfiler som er lagret på cd-r- og cd-rw-plater. du kan bla gjennom musikkfilene på en enkel måte ved å bruke knappene tune/mp3 og seek/track på fjernkontrollen.

Tune/MP3

Seek/Track

Merk: MP3 er en teknologi for musikkomprimering som reduserer størrelsen på sanger uten merkbar effekt på lydkvaliteten. Ved hjelp av komprimeringsalgoritmer gjør MP3-formatet det enkelt å lagre mange flere sanger enn det du vanligvis finner på musikk-CD-er. En MP3-CD kan inneholde så mye som ti vanlige CD-er på én CD, som deretter kan organiseres i mapper på en datamaskin før de lagres på CD-en.

Musikkfiler på en MP3-CD spilles av i henhold til mappestrukturen på CD-en.

Når du skal spille av, pause, stoppe eller løse ut en MP3-CD, bruker du de samme fjernkontrollknappene som du ville brukt for en vanlig lyd-CD. Se Avspilling av CD hvis du vil ha mer informasjon.

Navigering gjennom musikkfiler

Du kan bruke fjernkontrollen til å navigere gjennom musikkfilene dine.

trykk på tune/mp3 < tilbake for å hoppe til den forrige mappen

Tune/MP3 < tilbake

trykk på tune/mp3 > frem for å hoppe til den neste mappen

trykk på seek/track tilbake for å hoppe til begynnelsen av det gjeldende sporet

trykk to ganger på seek/track tilbake for å hoppe til begynnelsen av det forrige sporet

Seek/Track tilbake

trykk på seek/track frem for å hoppe til det neste sporet

Seek/Track frem

Merk: Når du navigerer i en MP3-CD, vises mappenummer og spornummer. Rotmappen vises som mappe nummer 00.

Når avspillingen av sporet starter, vises artistnavn, sporets tittel og hvor mye av sporet som er avspilt på skjermen igjen:

Avspillingsmoduser for musikkfil-CD-er

når en musikkfil-cd spilles av, kan du velge mellom ulike avspillingsalternativer og endre modusen for avspilling av musikken. trykk på play mode på fjernkontrollen gjentatte ganger til ønsket avspillingsmodus vises foran på systemet:

Play Mode

NORMAL PLAY: Spiller av sporene i riktig rekkefølge

SHUFFLE DISC: Spiller av alle sporene én gang i tilfeldig rekkefølge

SHUFFLE FOLDR: Spiller av alle sporene i den valgte mappen i tilfeldig rekkefølge

SHUF RPT FLDR: Repeterer alle sporene i en mappe i en tilfeldig rekkefølge som endres hver gang mappen spilles av på nytt

SHUF RPT DISC: Repeterer alle sporene på CD-en i en tilfeldig rekkefølge som endres hver gang CD-en spilles av på nytt

REPEAT DISC: Repeterer CD-en fra begynnelsen etter at det siste sporet er avspilt

REPEAT FOLDER: Repeterer alle sporene i en mappe i riktig rekkefølge

REPEAT TRACK: Repeterer det valgte sporet kontinuerlig

Merk: Avspillingsmodusen settes til NORMAL PLAY hver gang du setter inn en CD.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din