Gratis levering og gratis retur
 

Avspilling av CD-er med musikk (MP3)

Gjelder for:

systemet kan spille av mp3-musikkfiler som er lagret på cd-r- og cd-rw-plater. du kan bla gjennom musikkfilene på en enkel måte ved å bruke knappene tune/mp3 og seek/track på fjernkontrollen.

Tune/MP3

Seek/Track

Merk: MP3 er en teknologi for musikkomprimering som reduserer størrelsen på sanger uten merkbar effekt på lydkvaliteten. Ved hjelp av komprimeringsalgoritmer gjør MP3-formatet det enkelt å lagre mange flere sanger enn det du vanligvis finner på musikk-CD-er. En MP3-CD kan inneholde så mye som ti vanlige CD-er på én CD, som deretter kan organiseres i mapper på en datamaskin før de lagres på CD-en.

Musikkfiler på en MP3-CD spilles av i henhold til mappestrukturen på CD-en.

Når du skal spille av, pause, stoppe eller løse ut en MP3-CD, bruker du de samme fjernkontrollknappene som du ville brukt for en vanlig lyd-CD. Se Avspilling av CD hvis du vil ha mer informasjon.

Navigering gjennom musikkfiler

Du kan bruke fjernkontrollen til å navigere gjennom musikkfilene dine.

trykk på tune/mp3 < tilbake for å hoppe til den forrige mappen

Tune/MP3 < tilbake

trykk på tune/mp3 > frem for å hoppe til den neste mappen

trykk på seek/track tilbake for å hoppe til begynnelsen av det gjeldende sporet

trykk to ganger på seek/track tilbake for å hoppe til begynnelsen av det forrige sporet

Seek/Track tilbake

trykk på seek/track frem for å hoppe til det neste sporet

Seek/Track frem

Merk: Når du navigerer i en MP3-CD, vises mappenummer og spornummer. Rotmappen vises som mappe nummer 00.

Når avspillingen av sporet starter, vises artistnavn, sporets tittel og hvor mye av sporet som er avspilt på skjermen igjen:

Avspillingsmoduser for musikkfil-CD-er

når en musikkfil-cd spilles av, kan du velge mellom ulike avspillingsalternativer og endre modusen for avspilling av musikken. trykk på play mode på fjernkontrollen gjentatte ganger til ønsket avspillingsmodus vises foran på systemet:

Play Mode

NORMAL PLAY: Spiller av sporene i riktig rekkefølge

SHUFFLE DISC: Spiller av alle sporene én gang i tilfeldig rekkefølge

SHUFFLE FOLDR: Spiller av alle sporene i den valgte mappen i tilfeldig rekkefølge

SHUF RPT FLDR: Repeterer alle sporene i en mappe i en tilfeldig rekkefølge som endres hver gang mappen spilles av på nytt

SHUF RPT DISC: Repeterer alle sporene på CD-en i en tilfeldig rekkefølge som endres hver gang CD-en spilles av på nytt

REPEAT DISC: Repeterer CD-en fra begynnelsen etter at det siste sporet er avspilt

REPEAT FOLDER: Repeterer alle sporene i en mappe i riktig rekkefølge

REPEAT TRACK: Repeterer det valgte sporet kontinuerlig

Merk: Avspillingsmodusen settes til NORMAL PLAY hver gang du setter inn en CD.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.