Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Fjernkontrollen fungerer ikke

Gjelder for:

Hvis lydplanken ikke reagerer på på/av-, volum- og kildevalgkommandoer fra fjernkontrollen som fulgte med, kan du prøve følgende:

Bruk fjernkontrollen innenfor seks meter fra lydplanken, ettersom det er den maksimale rekkevidden til den.

Hvis de seks kildeikonene på fjernkontrollen blinker, er ikke fjernkontrollen forbundet med lydplanken.

Slik gjenoppretter du forbindelsen mellom fjernkontrollen og lydplanken:

  1. Ta ut batteriet fra fjernkontrollen
  2. Trykk på og hold nede knappen Action (Handling) (sirkelikonet) på lydplanken i fem sekunder
  3. Sett inn batteriet i fjernkontrollen igjen
  4. Etter 15 sekunder vil forbindelsen mellom fjernkontrollen og lydplanken være gjenopprettet

Sett nye batterier i fjernkontrollen. Hvis du nettopp har byttet batterier, må du kontrollere at batteriene er satt inn slik at symbolene + og - på batteriene stemmer overens med merkingen for + og - i batterirommet.

Innsetting av batterier

Tilbakestill lydplanken ved å koble strømledningen fra strømuttaket. Vent i 30 sekunder, og koble strømledningen til igjen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.