OPPDAG VERDENS BESTE STØYREDUKSJON: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE. LES MER

Oppsummering av lyd- og søvnstudien

Dato: August 2020

Bakgrunn

God søvn er viktig for god helse. Mangel på søvn er forbundet med generelt dårligere livskvalitet og høyere risiko for tilstander som hypertensjon, diabetes, depresjon, fedme og cerebrovaskulære sykdommer. Det har også blitt påvist at det å få nok søvn kan føre til redusert dødelighet. En vanlig årsak til dårlig søvn er støy fra omgivelsene, som kan redusere søvnkvaliteten betydelig.

Studiens mål

Hensikten med lyd- og søvnstudien var å vurdere hvor effektiv en digital velværeenhet, Bose noise-masking sleepbuds™, er til å forbedre søvnkvaliteten for deltakere med selvrapporterte søvnproblemer på grunn av lydforstyrrelser ved å blokkere ekstern støy (passiv demping) og fremme avslapning med beroligende lyder.

Metoder

Femtifem personer deltok i denne før- og ettereffektstudien. Deltakerne var mellom 21 og 65 år gamle, og selvidentifisert som personer som sover lett eller nokså lett med selvrapporterte problemer med å sovne eller forbli sovende på grunn av støy fra omgivelsene. Potensielle deltakere ble ekskludert fra studien hvis de hadde eksisterende søvnforstyrrelser som søvnapné, rastløshet eller døgnrytmeforstyrrelser, eller hvis de rapporterte atferdsmønstre eller tilstander forbundet med nedsatt søvnkvalitet, for eksempel høyt inntak av koffein, alkohol eller tobakk, eller søvnforstyrrelser på grunn av smerter, nokturi eller symptomer fra overgangsalderen. Objektive søvnarkitekturdata ble innhentet via EEG-data og innsamlet av Sleep Profiler™-hjemmeskjermen, og subjektive selvrapporteringsdata om søvnkvalitet ble samlet inn fra deltakerne gjennom daglige før- og etterintervensjonsundersøkelser. Individene deltok alle i studien over 10 sammenhengende netter, bestående av en innledende 3-netters grunnperiode etterfulgt av en 4-netters justeringsperiode og en siste 3-netters intervensjonsperiode. Etter justering av manglende/ugyldige data ble femti deltakere inkludert i analysen. Primære resultater ble analysert for statistisk betydning ved hjelp av lineær regresjon med blandet effekt og tilfeldig skjæringspunkt for hver deltaker for å veilede gjentatte målinger over tid. Eksplorativ analyse av sekundære utfall ble utført ved hjelp av beskrivende statistikk og stratifisert etter eksponeringstid.

Resultater

Bruk av Bose noise-masking sleepbuds™ førte til at deltakerne sovnet raskere, målt både objektivt med Sleep Profiler™ og subjektivt gjennom selvrapporteringen til deltakeren. Tiden deltakerne følte at de brukte på å sovne ved bruk av Bose noise-masking sleepbuds™, sammenlignet med grunnperioden var 32,5 % redusert (p<0.001, forskjell i gjennomsnitt 7,5 minutter, 95 % CI 22,3 % til 41,4 % raskere), og objektivt målt tid før søvn var 13,3 % redusert (p=0.030, forskjell i gjennomsnitt 2,7 minutter, 95 % CI = 1,4 % til 23,8 % raskere). Selv om det i gjennomsnitt ble observert oppvåkning etter at man sovnet og antall oppvåkninger var mindre ved bruk av Bose noise-masking sleepbuds™, ble det ikke funnet noen statistisk signifikante forskjeller. Total sovetid var gjennomsnittlig lavere ved bruk av Bose noise-masking sleepbuds™. Deltakerne rapporterte økt avslapning og bedre søvnopplevelse når de hadde på seg Bose noise-masking sleepbuds™, og alle deltakerne (100 %) rapporterte at Bose noise-masking sleepbuds™ var effektive med å blokkere støy fra omgivelsene, 86 % rapporterte at det var lettere å sovne, 76 % følte at det var enklere å forbli sovende, og 82 % rapporterte en generell forbedring i søvnkvaliteten.

Konklusjoner

Folk sovnet raskere ved bruk av Bose noise-masking sleepbuds™, både når de var objektivt målt og subjektivt oppfattet. I tillegg rapporterte folk positive søvnresultater ved bruk av Bose noise-masking sleepbuds™, kontra når de sov uten dem. Disse funnene viser at bruk av digitale velværeenheter i støyende omgivelser kan forbedre søvnkvaliteten.

UCHealth-logo