Gratis levering og gratis retur
 

RetailNext

Plasseringsregistrering av smarttelefon. Bose og RetailNext innhenter MAC-adresser fra Wi-Fi®- og Bluetooth-aktiverte enheter som kommer i kontakt med nettverksutstyr fra Bose hos Bose-forhandlere. Dette skjer bare når en enhets Wi-Fi® eller Bluetooth er slått på. MAC-adressen er en unik identifikator som tilordnes hver mobile enhet. Bose logger MAC-adressen til disse kringkastingene sammen med tidspunktet, signalstyrken og plasseringen for registreringen som fanger opp kringkastingen i butikken. Denne informasjonen brukes til å måle ting som kundeantall og hvor mange kunder som kommer tilbake til butikken flere ganger. Bose bruker ikke denne informasjonen til å identifisere bestemte enkeltpersoner. Du kan registrere deg for plasseringsregistrering av smarttelefoner som leveres av RetailNext-plattformen ved å gå til https://privacy.retailnext.net/.

Videoopptak og registrering av fysisk plassering. Bose og RetailNext innhenter og analyserer også data fra videokameraer hos Bose-forhandlere for å finne ut hvordan personer beveger seg gjennom butikker, og prøver å evaluere kundenes kjøpsvaner. Bose analyserer denne informasjonen for å opprette anonyme og aggregerte rapporter som kan brukes til interne forretningsmessige formål, inkludert markedsføring. Rapporter kan for eksempel inneholde informasjon som hvor mange mennesker som besøkte butikken, hvor lenge de var der, og hvilke deler av butikken de har besøkt. Denne informasjonen kan for eksempel brukes til å optimalisere butikkutformingen, redusere ventetid i kassen, tilby og annonsere flere av produktene som er mest interessante for kunder, og forstå kundenes kjøpsmønstre. Merk deg at videoene vanligvis er tilgjengelige for avspilling av Bose, og i tillegg til å bruke slike videoer til å analysere trafikk gjennom en butikk, bruker også Bose slike videoer til sikkerhetsformål og for å etterforske tyverier.