NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Bose-lydplanke og en TV

En melding fra konsernsjefen og COO

Jim Scammon, konsernsjef og COO

Hos Bose er vi opptatt av å ha en positiv påvirkning på miljø, sosiale aspekter og ledelse (ESG) og kontinuerlig utvikling på dette området. Det siste året har gitt betydelige utfordringer over hele verden med tanke på at vi har kjempet mot den pågående pandemien, debattert det skiftende arbeidsmiljøet og stått overfor ny geopolitisk ustabilitet og kontinuerlige forstyrrelser i forsyningskjeden. Gjennom dette har våre ansatte jobbet utrettelig for å utvikle nye produkter, skape verdi på kreative måter og utgjøre en forskjell i lokalsamfunn gjennom frivillig innsats og giverinitiativer. 

For å skape reelle endringer innser vi behovet for å utvide sosial og miljømessig ansvarlighet utover vår daglige drift. Vår Planeteers Employee Resource Group bidrar til å øke bevisstheten om og fremme støtte for miljøvern og sponsorinitiativer, noe som har en positiv innvirkning både i og utenfor Bose. I tillegg gjør engasjementet vårt til at vi har et ansvar for å sikre at leverandørene våre følger de samme ESG-retningslinjene og praksisene for ansvarlige løsninger. 

Ved å reflektere over samfunnets fokus på mangfold, likhet og inkludering har vi opplevd en sterk lidenskap og et sterkt engasjement fra ansatte i hele selskapet på dette området. For å sørge for at denne energien bidrar til meningsfull fremgang, har vi opprettet et nytt Diversity Council (mangfoldsråd) i år, bestående av Bose-ansatte over hele verden. Dette rådet er utformet for å sikre at alle stemmer blir hørt, og har som mål å hjelpe lokale ledere med å fremme et miljø med økt tillit, sikkerhet og trivsel for alle. 

Da Dr. Amar Bose grunnla selskapet vårt i 1964, fokuserte han ikke bare på å introdusere nye ideer og innovative produkter til markedet, men også å endre måten folk opplever musikk på. Som pedagog og forsker var han opptatt av nysgjerrighet, kreativt engasjement og kollektiv problemløsning – som alle har sentrale roller i virksomheten vår i dag og er kjernen i å løse ESG-utfordringer i bransjen vår, ulike lokalsamfunn og hele verden forøvrig.

Denne rapporten beskriver prestasjonene og initiativene våre, men tid og innovasjon står aldri stille. Videre vil Bose fortsette å utvikle seg og forbedre og skape nye produkter, mer ekstraordinære brukeropplevelser og mer virkningsfulle bærekraftstrategier.

Med vennlig hilsen
Jim Scammon
Konsernsjef og COO