NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
John Brosnahan, finansdirektør

John Brosnahan, finansdirektør

Finansdirektør

John Brosnahan er selskapets finansdirektør. Han leder en global organisasjon med fokus på å muliggjøre selskapets egenfinansierte vekst og langsiktige levedyktighet. Han er ansvarlig for selskapets finansielle, administrative og risikostyrende virksomhet. Dette omfatter utvikling av en operasjonell og finansiell strategi, kontinuerlig overvåking og rapportering, og de tilknyttede kontrollene som kreves for å rapportere selskapets økonomiske resultater og beskytte selskapets aktiva.

John har brukt Bose billydsystemer helt siden han kjøpte en Bose-utstyrt 1994 Nissan Maxima. De første øyeblikkene i bilen ble brukt til å lytte til Soundgardens 1994 CD-utgivelse «Superunknown».

John ble ansatt som finansanalytiker i Bose i 1998. I løpet av sin karriere i selskapet, har han vært sjef for finansiell planlegging og analyse, sjef for forretningsinitiativer i region Asia/Stillehavet og ulike andre lederroller før han ble ansatt som visefinansdirektør i 2019 og finansdirektør i 2020.

John har mastergrad og bachelorgrad fra Suffolk University, der han for tiden er aktiv som styremedlem i et grunnopplæringsprogram innen finans, faglig rådgiver og gjesteforeleser.