OPPDAG VERDENS BESTE STØYREDUKSJON: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE. LES MER

Bose Smart Speaker 500

Selges fra 2018 – nåværende pris

SØK
Skriv inn et søkeord i feltet ovenfor.
Fant ingenting. Angi et gyldig søk (f.eks. tilkoblingshjelp, ikke noe lyd fra hodetelefoner osv.).
Stell og vedlikehold
Konfigurere Bose-produktet
Koble til andre produkter
LED
Kompatibilitet
Systeminnstillinger
Programvare
Lydinnstillinger
Fjernkontroll
Klokke/alarm
Funksjoner

En tilbakestilling kan starte produktet på nytt, eller den kan bruke lokalt lagrede produktinnstillinger, for eksempel sammenkoblede enhetslister. Finn ut hvilket alternativ som er tilgjengelig for å tilbakestille produktet.
 

Serienumre inneholder viktig informasjon om produktet, inkludert modellnummer og dato for produksjon. Serienummeret finner du på produktet, produktemballasjen eller -appen (hvis aktuelt).

Produktet har en gjenopprettingsmodus, som kan hjelpe i tilfeller der det ikke reagerer. Denne prosessen bør bare brukes til å gjenopprette driften av en høyttaler eller forsterker som har blitt ubrukelig under eller umiddelbart etter en oppdatering. Systeminnstillingene kan gå tapt under denne prosessen.

VIKTIG: Denne prosessen bør ikke brukes hvis høyttaleren nettopp ble gjenopprettet til standardinnstillingene. Hvis du gjenoppretter høyttaleren til fabrikkinnstillingene, fjernes alle lagrede Wi-Fi-nettverkslegitimasjonsbeskrivelser som kreves for at gjenopprettingsmodusen skal fullføres.
 

Gå inn i Setup mod -enheten for tilkobling til  Wi-Fi-nettverket som sendes av Bose-systemet. Dette er nyttig for systemoppsett og -diagnose.

Programvare- og fastvareoppdateringer forbedrer produktfunksjoner og -stabilitet. Installer alle tilgjengelige oppdateringer for å holde produktet i best mulig stand.

Installasjon av de nyeste produkt- og/eller appoppdateringene sikrer at du opplever de nyeste funksjonene og stabilitetsforbedringene. Finn ut hvordan du kontrollerer versjonen av produktet.

Produkter du har lagt til på Bose Music-kontoen, kan ikke kobles fra kontoen din. Dette hjelper til med å organisere appen hvis du ikke lenger eier eller bruker et bestemt produkt.

En IP-adresse er et sett med numre som et produkt bruker til å kommunisere i et nettverk. Denne adressen kan være nyttig ved avansert oppsett eller feilsøking.

Med Alexa kan du be om å få spilt musikk, høre nyheter, sjekke værmeldingen, styre smartenheter i hjemmet med mer. Alexa bor i skyen og blir alltid smartere, og legger til nye funksjoner som leveres til produktet automatisk. Det er enkelt å bruke Alexa på produktet, og vi viser deg hvordan.

Du kan legge til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke direkteavspilt innhold. (Merk: Music services vary by region.)

Lær hvordan du konfigurerer produktet, kobler til komponenter og drar nytte av fordelene ved alle funksjonene.

Få hjelp til å lagre og endre forhåndsinnstillinger ved hjelp av appen eller knappene på systemet.

Legg til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke streaming-innhold. Hvilke musikktjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted.

Ruterkonfigurasjoner kan begrense nettverkstrafikk som kan forårsake kommunikasjonsproblemer med nettverk eller programmer. Hvis du opplever nettverksproblemer, kan du prøve disse innstillingene for å få best mulig ytelse med Bose-produktet.

Du kan legge til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke direkteavspilt innhold. Hvilke musikktjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted.

Produktet lytter etter et vekkesord (dvs. Alexa for Amazon-enheter) slik at du kan samhandle med systemet ved å snakke. Du kan dempe systemets mikrofon og stoppe den fra å lytte og svare på vekke ord. Dette er nyttig hvis du for eksempel forklarer talefunksjonen til noen, og ikke vil at systemet skal svare i løpet av den tiden.

Gå inn i Setup mod -enheten for tilkobling til  Wi-Fi-nettverket som sendes av Bose-systemet. Dette er nyttig for systemoppsett og -diagnose.

Du kan legge til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke direkteavspilt innhold. Hvilke musikktjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted.

Produktet husker de siste Bluetooth-enhetene det var koblet til, slik at det raskt og automatisk kan kobles til igjen. Hvis du fjerner minnet på enheten, glemmer du alle enhetene du husker, og du kan starte en ny liste over enheter ved å koble til enhetene du vil huske.

Du kan velge eller angi et annet navn for produktet. Dette er for eksempel nyttig hvis du har flere systemer. Du kan gi dem navnet på rommet de er i for å hjelpe til med å skille mellom dem i appen.

Ved å konfigurere Google Assistant kan du enkelt styre Bose-produktet ved å snakke med det. Finn ut hvordan du kobler sammen Google- og Bose-kontoene dine for å begynne å bruke Google Assistant. Eller, hvis nødvendig, kan du finne ut hvordan du sletter Google Assistant fra Bose-kontoen din.

Legg til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke streaming-innhold. Hvilke musikktjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted.

Hvis du har en Apple iOS-enhet, kan du lukke Min Bose-kontoen fra Bose-appen (dette alternativet er ikke tilgjengelig for Android-enheter). Hvis du lukker kontoen din, slettes hele Min Bose-kontoen. Du vil ikke kunne få tilgang til noen Bose-tjenester eller -programmer der du logger på med den kontoen. Dette inkluderer SoundTouch-appen, Bose Connect-appen, Bose Music-appen og Bose Pro-fellesskapet. Du kan også miste noen funksjoner i Bose-produktene som krever disse tjenestene eller programmene.

Ved å konfigurere Amazon Alexa-taleassistenten kan du enkelt kontrollere Bose-produktet ved å snakke med det. Finn ut hvordan du kobler sammen Amazon- og Bose-kontoene dine for å begynne å bruke Alexa. Eller, om nødvendig, finn ut hvordan du sletter Alexa fra Bose-kontoen din.

Produktet har en lydinngang for å tilpasse tilkoblingen til en annen enhet. Finn ut hvordan du bytter innganger på produktet for å høre de forskjellige lydkildene du har koblet til.

Ved å koble produktet til et trådløst nettverk får du tilgang til streaming av musikktjenester, gruppere flere Bose-produkter, kontrollere produktet og innstillingene fra Bose-appen og mer. Finn ut hvordan du kobler produktet til et nettverk ved hjelp av den vanlige eller alternative metoden og hvordan du oppdaterer nettverksnavnet og passordet som er lagret av produktet.

Hvis du har en Bose Music-konto, kan du koble kompatible Bose-hodetelefoner og smarte høyttalere til kontoen din. Med dette kan du kontrollere produktinnstillinger og -funksjoner fra mobilenheten.

Når Deling-innstillingen er slått på, kan alle som er koblet til samme nettverk som produktet, legge til produktet i kontoen sin og kontrollere det med Bose Music-appen. Dette er praktisk for familie og venner.

Viktig melding: Når innstillingen for deling endres fra på til av, vil alle som tidligere har lagt til produktet i kontoen sin (og fortsatt har tilgang til det samme nettverket), fortsatt kunne kontrollere det med Bose Music-appen.

Finn ut hvordan du logger deg på eller ut av Bose  Music-appen.

Hvis en musikktjeneste i Bose Music-kontoen ikke lenger er i bruk, kan den fjernes fra kontoen (unntatt TuneIn) for å hindre visning av en tjeneste som kanskje ikke lenger har et aktivt abonnement.

Hvis du har to eller flere høyttalere, kan du opprette grupper med høyttalere. Dette er nyttig hvis du vil at flere høyttalere skal spille samme lyd sammen.

Med den gratis Bose Music-appen kan du konfigurere produktet, konfigurere innstillingene, kontrollere streaming av musikk og mer, al lfrom den mobile enheten. Finn ut hvilke Bose-produkter som fungerer med appen og hvordan du får den.

Bose-ID-en gir deg tilgang til mange av Bose-appene dine, og tjenester som Bose Music-produkter, SoundTouch-produkter, Bose Hear-produkter, Bose.com, Community-fora og mer.

Finn ut hvilke nettverksporter som brukes av Bose SoundTouch-høyttalere, i tillegg til smarte høyttalere som fungerer med Bose Music-appen. Denne informasjonen kan være nyttig for avanserte oppsett, bedriftsnettverk eller feilsøking.

I Spotify-appen kan du bruke Spotify Connect til å strømme lyd til en Bose-høyttaler. Dette gjør at du kan bruke Spotify-appen som normalt mens du hører Spotify-appvalgene dine på Bose-høyttaleren.

En datamaskin husker Bluetooth-enheter som var tilkoblet tidligere, slik at de raskt og enkelt kan kobles til igjen. Hvis du fjerner minnet på enheten, får du frem alle enhetene som er lagret for øyeblikket, og du kan starte en ny liste ved å koble til bare de enhetene du vil huske.

Datamaskinene har sin egen volumkontroll. Lær hvordan du angir volumnivået for en datamaskin for bruk med Bose-systemet.

Produktet husker de siste flere Bluetooth-enhetene som ble paret, slik at det raskt og automatisk kan kobles til dem igjen. Dette er nyttig hvis produktet kobles til en annen enhet når du slår det på, eller hvis du bare vil bytte til en annen enhet.

Finn ut hvordan du kobler produktet trådløst til en Bluetooth-enhet, for eksempel en smarttelefon eller en datamaskin. Dette gjør at du kan kontrollere lyden du hører fra produktet.

Med datamaskiner kan du velge hvor du vil spille av lyd fra, for eksempel en Bluetooth®-høyttaler, hodetelefoner, interne datamaskinhøyttalere eller en annen tilkoblet lydenhet. Finn ut hvordan du velger lydutgangsenheten du vil høre.

Å fastslå hvilket operativsystem som kjører på datamaskinen, hjelper deg med å forstå kompatibiliteten med andre produkter.

En datamaskin kan vise en liste over Bluetooth-enheter som tidligere var paret og lagret i minnet. Dette minnet hjelper datamaskinen med å koble seg raskt til enheter som er lagret.

Lær hvordan du kobler andre lydkilder til systemet.

Etter at Chromecast er aktivert på Bose smart høyttaler, smart lydplanke eller forsterker, kan du begynne å strømme musikk eller podcaster via følgende trinn.

Hvis du kobler datamaskinen til det trådløse nettverket, kan du bruke Bose Computer-appen med Bose Wi-Fi-systemene. Du kan for eksempel få tilgang til musikk som er lagret på datamaskinen, og styre systemene dine fra Bose-appen.

Hvis du eier mer enn én Bose Bluetoot -høyttaler eller -hodetelefoner, finner du informasjon nom hvordan du kobler dem sammen.

Du kan koble hodetelefoner til systemet i situasjoner der det er behov for lytting med lavt volum. Dette kan for eksempel være nyttig å lytte til lyd om natten uten å forstyrre andre i hjemmet med lyden fra høyttalerne.

Med Apple AirPlay-teknologi kan du trådløst spille av lyd fra en AirPlay-enhet (dvs. En iPhone eller en kompatibel app) og hør den via en AirPlay-kompatibel høyttaler – som Bose-høyttaleren. For at AirPlay skal fungere, må du kontrollere at både enheten og høyttaleren er koblet til samme nettverk.

Finn ut hvordan du bruker Bose-appen til å koble produktet trådløst til en Bluetooth-enhet, for eksempel en smarttelefon eller datamaskin. Dette gjør at du kan kontrollere lyden du hører fra produktet.

Hvis du ikke vet navnet på nettverket, men du har en datamaskin som er koblet til det nettverket, kan du finne nettverksnavnet ved hjelp av datamaskinen.

Hvis du har glemt eller trenger å finne passordet for Wi-Fi-nettverket, kan du hente passordet fra en datamaskin som er koblet til det nettverket så lenge du har adminstrator tilgang til datamaskinen.

Finn ut hva LED-indikatorlampen på produktet forteller deg om produktets status.

I enkelte regioner er Alexa eller Google Assistant tilgjengelig for å la deg kontrollere Bose-produktet ved hjelp av stemmen din. Hvis integrering med en taleassistent ikke er tilgjengelig i ditt land, kan du ikke koble denne assistenten til Bose-produktet. På samme måte, hvis et ønsket språk ikke støttes, kan det ikke brukes til å kommunisere med assistenten og Bose-produktet. Finn ut hvilke språk og land som støtter integrering med Alexa eller Google Assistant og Bose-produktet.

Hvis du legger til en musikktjeneste i Google Home-appen eller Amazon Alexa-appen, kan du starte avspillingen av denne musikktjenesten ved å foreta en taleforespørsel til den tilsvarende taleassistenten. Diagrammet nedenfor viser hvilke musikktjenester som er tilgjengelige i områder som støtter Google Assistant og Alexa.

SimpleSync-funksjonen er tilgjengelig for alle Bose Music-apper-kompatible høyttalere eller lydplanker. Den lar deg koble til ett par Bluetooth®-hodetelefoner eller én høyttaler (eller lydplanke) for å spille sammen med Bose-høyttaleren. Selv om mange Bluetooth-høyttalere og -hodetelefoner kan kobles til via SimpleSync, er enkelte Bose-produkter optimalisert for å spille av lyd synkronisert med Bose-høyttaleren.

Hvis du ønsker å bruke en strømomformer med produktet, bør du være oppmerksom på følgende:

Enkelte musikktjenester er tilgjengelige for bruk i bestemte områder rundt om i verden. Finn ut hvilke musikktjenester du kan lytte til i ditt område.

Hvis du har både Bose SoundTouch og Bose smarthøyttalere i hjemmet, har du noen alternativer for hvordan du kan bruke begge typer systemer sammen. Dette er nyttig for å kontrollere eller spille av det samme innholdet på begge systemtypene samtidig uten å åpne flere apper.

Wi-Fi-funksjonen til produktet kan aktiveres og deaktiveres. Dette er nyttig for situasjoner der det er behov for begrenset systemfunksjonalitet (f.eks. hvis du bare har tenkt å bruke ekstra inngang).

Produktet husker de siste Bluetooth-enhetene det var koblet til, slik at det raskt og automatisk kan kobles til igjen. Hvis du fjerner minnet på enheten, glemmer du alle enhetene du husker, og du kan starte en ny liste over enheter ved å koble til enhetene du vil huske.

Hvis du bruker Google Assistant som VPA (Virtual Personal Assistant), aktiveres Chromecast-innebygd automatisk for Bose-smarthøyttalere og -lydplanker. Hvis du bruker Alexa som VPA, eller du ikke bruker noen taleassistent til å styre Bose-smartenheten, kan du aktivere Chromecast innebygd via følgende trinn.

Hvis du spiller av musikk ved hjelp av en Chromecast-tilkobling til en gruppe høyttalere og en forsinkelse høres mellom høyttalerne, kan du prøve følgende:

Den lyse eller dempede innstillingen på systemskjermen kan justeres. Dette er nyttig for å gjøre skjermen mer eller mindre merkbar i lyse eller mørke miljøer.

Skjermbildet Systeminformasjon inneholder informasjon om systemet, for eksempel serienummer, programvareversjon, fjernkontrollinformasjon og mer. Denne informasjonen kan være nyttig når du registrerer deg eller får støtte på produktet.

Denne artikkelen beskriver dato for programvareversjon og fastvareversjon. Det inkluderer utgivelsesfunksjoner og feilrettinger.

Du kan bruke lydutjevningskontrollene på produktet til å justere lydkvaliteten slik du vil. Finn ut hvordan du får tilgang til de tilgjengelige EQ-innstillingene.

Som standard dempes ikke lyd fra et Alexa-koblet system når du sender en taleforespørsel til Alexa. Hvis Bose-systemvolumet er for høyt for at Alexa skal forstå deg, kan du slå av Bose-systemet når du sier «Alexa» ved å følge disse instruksjonene.

Få hjelp til å lagre og endre forhåndsinnstillinger ved hjelp av appen eller knappene på systemet.

Produktet har en lydinngang for å tilpasse tilkoblingen til en annen enhet. Finn ut hvordan du bytter innganger på produktet for å høre de forskjellige lydkildene du har koblet til.

Finn ut hvordan du endrer timer og minutter som vises på systemet, for å gjenspeile gjeldende klokkeslett på stedet.

Systemet kan vise gjeldende klokkeslett på systemskjermen. Dette er nyttig hvis systemet er plassert i et område der en klokke er nyttig.

Amazon Alexa-assistenten er tilgjengelig for integrering med enheter som ikke er Amazon, for eksempel Bose-smarthøyttalere. Noen Alexa-funksjoner som støttes med Amazon Alexa-enheter, støttes imidlertid ikke med Alexa-enheter som ikke er Amazon Alexa-enheter. Finn ut hvilke funksjoner som ikke er tilgjengelige når du bruker Alexa Wit ha Bose smart speaker.

Google Assistant er tilgjengelig for integrering med enheter som ikke er fra Google, for eksempel Bose-produkter. Noen Google Assistant-funksjoner som støttes med Google-enheter, støttes ikke med enheter som ikke er Google-enheter. Finn ut hvilke Google Assistant-funksjoner som ikke er tilgjengelige med Bose Google Assistant-aktiverte produkter.