Gratis forsendelse på bestillinger over NOK 949.
 

Betingelser og -vilkår for salg

Disse betingelsene og vilkårene for salg ("Betingelser og vilkår for salg") forklarer hvilke rettigheter og forpliktelser du har i forhold til eventuelle kjøp, bestillinger, mottak eller leveranser av noe produkt fra Bose Limited, Bose Corporation og disses datterselskaper eller assosierte selskaper ("Bose") gjennom webområdet Bose.no ("webområdet").

Kontaktinformasjon

Vår registrerte adresse er:
Bose Norge
Kongsvinger Festning
2213 Kongsvinger
Norge
Tel: +47 62 82 15 60
Faks: +47 62 82 15 69
sales_support_no@bose.com
Webside: www.bose.no
Foretaksssted: Norge Foretaksnr. NO 965 942 122 MVA

Du kan skrive til oss på vår registrerte adresse ovenfor eller via e-post på sales_support_no@bose.com.

Levering

Standard levering:
Vi prøver å levere bestillingen innen 5-7 arbeidsdager.

For flere produkter som kjøpes samtidig må du betale porto og ekspedisjonsgebyr for det produktet som har høyest porto og ekspedisjonsgebyr.

Tilbud om gratis forsendelse gjelder bare standard forsendelse. Ekspresslevering vil alltid bli belastet med full kostnad.

Alle ekspressleveringsgebyrer for bestillinger som leveres mer enn 3 arbeidsdager fra bestillingsdatoen blir refundert på forespørsel.

Betingelser og vilkår for porto og ekspedisjonsgebyr og levering kan endres uten forvarsel.

Pris og betalingsbetingelser

For bestillinger som er lagt inn på dette webområdet, godtar Bose: Visa, Mastercard, Delta og Switch. Hvis du ønsker informasjon om andre betalingsmåter, kan du ringe 62 82 15 60.

Prisene kan endres uten forvarsel. Bose er ikke ansvarlig for typografiske feil.

Betalingsalternativer

Når du foretar en bestilling på denne nettsiden kan du velge å betale hele summen, eller hvis den totale summen overstiger beløpet som vises nedenfor, kan du bruke vår praktiske betalingsplan uten noen rentekostnader fra Bose. Det kreves et debetkort/kredittkort for betalingsplanen, og den er avhengig av status. Et første innskudd på 20 % av totalsummen må betales på bestillingstidspunktet etterfulgt av fire like månedlige innbetalinger som belastes ditt debetkort/kredittkort.

Dersom produktet returneres, er innskuddet fullt refunderbart.

I tilfelle for sen betaling, kan det tilkomme rentekostnader fra kredittkort-/debetkortselskapet. Betalingsplanen er bare tilgjengelig i Storbritannia og Irland og kan ikke kombineres med andre tilbud eller brukes på tidligere kjøp. Andre begrensninger kan gjelde. Finansiering for Bose fabrikkutsalg kan variere.

Tilfredshetsgaranti

Hvis du skulle ønske å returnere et produkt du har kjøpt via dette webområdet, i løpet av perioden på 14 dager, bes du kontakte Bose kundeservice på 62 82 15 60 eller skrive til sales_support_no@bose.com.

Produktet må returneres i originalstand.

Garanti

Vi tilbyr en to års garanti mot defekter i materiale og arbeid. Hvis produktet ikke er tilfredsstillende i henhold til garantibetingelsene, bes du kontakte Bose på telefon 62 82 15 60 eller skrive til sales_support_no@bose.com.

Ansvarsbegrensning

Disse begrensningene står ikke over dine lovfestede rettigheter. For produkter som kjøpes på dette webområdet, bortsett fra for krav angående personskade eller dødsfall, skal Boses ansvar ikke overskride den faktiske kjøpsprisen for produktet. Bose er ikke ansvarlig for erstatningskrav i forbindelse med dokumenterte skader, tilfeldige skader, følgeskader eller indirekte skader.

Annen informasjon

Vi råder deg til å skrive ut en kopi av bestillingen for fremtidig referanse.

Kunder i Storbritannia

Hvis du har kjøpt et Bose®-produkt i Storbritannia fra dette webområdet, vil enhver kontrakt mellom oss reguleres av engelske lover, og domstolene i England og Wales har udelt domsmyndighet over uenigheter som oppstår som en følge av eller i forbindelse med disse denne kontrakten. All kontakt, all korrespondanse og alle kontrakter mellom oss vil foregå på engelsk.

Du kan ha andre rettigheter som gis deg ved lov og under webområdet, og disse betingelsene og vilkårene for salg berører ikke disse.

Anmeldelsesplattform

Bose forbeholder seg retten til å gjennomgå og slette alle innlegg sendt inn på anmeldelsesplattform på www.bose.no. Bose forbeholder seg retten til å fjerne innhold, eller ikke publisere innhold, som etter eget skjønn anses som upassende eller støtende, herunder, men ikke begrenset til:

  • Annonser av alle slag, inkludert konkurrentreklame, varesalg, oppfordringer, selvpromotering og spamming
  • Falsk, unøyaktig, eller villedende informasjon
  • Angrep rettet mot personer eller bedrifter, inkludert Bose, ansatte hos Bose, leverandører, distributører og agenter
  • Irrelevant innhold, inkludert misvisende materiale, eller materiale som portretterer Bose på uriktig vis
  • Materiale som truer, trakasserer, eller på andre måter bryter andres rettigheter, inkludert materiale som avslører privat eller personlig informasjon om andre brukere
  • Innhold med malware, programmer, eller filer som bryter med åndsverkloven til noen part, eller inkluderer støtende innhold, eller som kan skade andre brukeres enheter