90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Bose Smart Soundbar 900

Selges fra 2022 – nåværende pris

SØK
Skriv inn et søkeord i feltet ovenfor.
Fant ingenting. Angi et gyldig søk (f.eks. tilkoblingshjelp, ikke noe lyd fra hodetelefoner osv.).
Stell og vedlikehold
Konfigurere Bose-produktet
Koble til andre produkter
Systeminnstillinger
Programvare
LED
Funksjoner
Lydinnstillinger
Fjernkontroll
Kompatibilitet
Strøm

En tilbakestilling kan starte produktet på nytt, eller den kan fjerne alle produktinnstillinger og returnere produktet til sin opprinnelige utboks-tilstand. Finn ut hvilket alternativ som er tilgjengelig for å tilbakestille produktet.

Serienumre inneholder viktig informasjon om produktet, inkludert modellnummer og dato for produksjon. Serienummeret finner du på produktet, produktemballasjen eller -appen (hvis aktuelt).

Produktet har en gjenopprettingsmodus, som kan hjelpe i tilfeller der det ikke reagerer. Denne prosessen bør bare brukes til å gjenopprette driften av en høyttaler som har blitt ubrukelig under eller umiddelbart etter en oppdatering. Systeminnstillingene kan gå tapt under denne prosessen.

Gå inn i Setup mod -enheten for tilkobling til  Wi-Fi-nettverket som sendes av Bose-systemet. Dette er nyttig for systemoppsett og -diagnose.

Programvare- og fastvareoppdateringer forbedrer produktfunksjoner og -stabilitet. Installer alle tilgjengelige oppdateringer for å holde produktet i best mulig stand.

Installasjon av de nyeste produkt- og/eller appoppdateringene sikrer at du opplever de nyeste funksjonene og stabilitetsforbedringene. Finn ut hvordan du kontrollerer versjonen av produktet.

Finn ut hvordan du slår av eller på ADAPTiQ-lydkalibrering. ADAPTiQ optimaliserer lyden av systemet for akustikken i rommet ditt. Innholdet i rommet ditt (dvs. overflater, møbler, tepper, etc.) påvirker hvordan lyden høres i rommet. Kalibreringsprosessen måler egenskapene til rommet ditt og justerer lyden av systemet tilsvarende. Hvis du omorganiserer rommet eller flytter systemet til et annet rom, må du kalibrere systemet på nytt.

Med Alexa kan du be om å få spilt musikk, høre nyheter, sjekke værmeldingen, styre smartenheter i hjemmet med mer. Alexa bor i skyen og blir alltid smartere, og legger til nye funksjoner som leveres til produktet automatisk. Det er enkelt å bruke Alexa på produktet, og vi viser deg hvordan.

Produkter du har lagt til på Bose Music-kontoen, kan ikke kobles fra kontoen din. Dette hjelper til med å organisere appen hvis du ikke lenger eier eller bruker et bestemt produkt.

En IP-adresse er et sett med numre som et produkt bruker til å kommunisere i et nettverk. Denne adressen kan være nyttig ved avansert oppsett eller feilsøking.

Produktet husker de siste flere Bluetooth-enhetene som ble paret, slik at det raskt og automatisk kan kobles til dem igjen. Dette er nyttig hvis produktet kobles til en annen enhet når du slår det på, eller hvis du bare vil bytte til en annen enhet.

Du kan legge til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke direkteavspilt innhold. (Merk: Music services vary by region.)

Systemet kan synkronisere strømkommandoene for Bose-systemet og andre enheter du har programmert fjernkontrollen til å kontrollere. Dette er nyttig for enklere å slå av eller på utstyret (dvs. Kabelboks, TV eller Blu-ray-spiller) med færre tastetrykk.

Lær hvordan du konfigurerer produktet, kobler til komponenter og drar nytte av fordelene ved alle funksjonene.

Ruterkonfigurasjoner kan begrense nettverkstrafikk som kan forårsake kommunikasjonsproblemer med nettverk eller programmer. Hvis du opplever nettverksproblemer, kan du prøve disse innstillingene for å få best mulig ytelse med Bose-produktet.

En del av systemoppsettet kobler til de trådløse surroundhøyttalerne. Se instruksjonene her:

Legg til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke streaming-innhold. Hvilke musikktjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted.

Få hjelp til å lagre og endre forhåndsinnstillinger ved hjelp av appen eller knappene på systemet.

I Bose-appen finnes det et synkroniseringsalternativ i produktinnstillingene. Dette er nyttig når du spiller av lyd fra en videokilde – som en TV-sportskanal – til en gruppe Bose-høyttalere. Du kan bruke synkroniseringsalternativet til å avgjøre om de grupperte høyttalerne skal spilles av synkronisert til bildet på TV-en, eller om de skal spille av synkronisert, vil alle andre grupperte høyttalere.

Det anbefales at du synkroniserer lyd med TV-bildet hvis folk kan se TV-en mens du lytter til medfølgende lyd på grupperte høyttalere. Synkronisering av lyd med alle grupperte høyttalere anbefales hvis TV-bildet ikke er like viktig som at alle grupperte høyttalere spilles av i enison.

Du kan legge til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke direkteavspilt innhold. Hvilke musikktjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted.

Produktet lytter etter et vekkesord (dvs. Alexa for Amazon-enheter) slik at du kan samhandle med systemet ved å snakke. Du kan dempe systemets mikrofon og stoppe den fra å lytte og svare på vekke ord. Dette er nyttig hvis du for eksempel forklarer talefunksjonen til noen, og ikke vil at systemet skal svare i løpet av den tiden.

Produktet husker de siste Bluetooth-enhetene det var koblet til, slik at det raskt og automatisk kan kobles til igjen. Hvis du fjerner minnet på enheten, glemmer du alle enhetene du husker, og du kan starte en ny liste over enheter ved å koble til enhetene du vil huske.

Du kan velge eller angi et annet navn for produktet. Dette er for eksempel nyttig hvis du har flere systemer. Du kan gi dem navnet på rommet de er i for å hjelpe til med å skille mellom dem i appen.

Du kan legge til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke direkteavspilt innhold. Hvilke musikktjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted.

Gå inn i Setup mod -enheten for tilkobling til  Wi-Fi-nettverket som sendes av Bose-systemet. Dette er nyttig for systemoppsett og -diagnose.

En bassmodul bidrar til å forbedre de lave frekvensene som spilles av fra systemet. Finn ut hvordan du kobler til en bassmodul.

Ved å konfigurere Google Assistant kan du enkelt styre Bose-produktet ved å snakke med det. Finn ut hvordan du kobler sammen Google- og Bose-kontoene dine for å begynne å bruke Google Assistant. Eller, hvis nødvendig, kan du finne ut hvordan du sletter Google Assistant fra Bose-kontoen din.

Legg til musikktjenester på Bose-kontoen din for å få tilgang til en rekke streaming-innhold. Hvilke musikktjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted.

Hvis du har en Apple iOS-enhet, kan du lukke Min Bose-kontoen fra Bose-appen (dette alternativet er ikke tilgjengelig for Android-enheter). Hvis du lukker kontoen din, slettes hele Min Bose-kontoen. Du vil ikke kunne få tilgang til noen Bose-tjenester eller -programmer der du logger på med den kontoen. Dette inkluderer SoundTouch-appen, Bose Connect-appen, Bose Music-appen og Bose Pro-fellesskapet. Du kan også miste noen funksjoner i Bose-produktene som krever disse tjenestene eller programmene.

Ved å konfigurere Amazon Alexa-taleassistenten kan du enkelt kontrollere Bose-produktet ved å snakke med det. Finn ut hvordan du kobler sammen Amazon- og Bose-kontoene dine for å begynne å bruke Alexa. Eller, om nødvendig, finn ut hvordan du sletter Alexa fra Bose-kontoen din.

Systemet kan vise den typen digital lyd den mottar. Dette er nyttig for å finne ut om du mottar den beste lyden som er tilgjengelig fra en tilkoblet enhet.

Ved å koble produktet til et trådløst nettverk får du tilgang til streaming av musikktjenester, gruppere flere Bose-produkter, kontrollere produktet og innstillingene fra Bose-appen og mer. Finn ut hvordan du kobler produktet til et nettverk ved hjelp av den vanlige eller alternative metoden og hvordan du oppdaterer nettverksnavnet og passordet som er lagret av produktet.

Produktet har en lydinngang for å tilpasse tilkoblingen til en annen enhet. Finn ut hvordan du bytter innganger på produktet for å høre de forskjellige lydkildene du har koblet til.

Hvis du har en Bose Music-konto, kan du koble kompatible Bose-hodetelefoner og smarte høyttalere til kontoen din. Med dette kan du kontrollere produktinnstillinger og -funksjoner fra mobilenheten.

Når Deling-innstillingen er slått på, kan alle som er koblet til samme nettverk som produktet, legge til produktet i kontoen sin og kontrollere det med Bose Music-appen. Dette er praktisk for familie og venner.

Viktig melding: Når innstillingen for deling endres fra på til av, vil alle som tidligere har lagt til produktet i kontoen sin (og fortsatt har tilgang til det samme nettverket), fortsatt kunne kontrollere det med Bose Music-appen.

Finn ut hvordan du logger deg på eller ut av Bose  Music-appen.

Hvis en musikktjeneste i Bose Music-kontoen ikke lenger er i bruk, kan den fjernes fra kontoen (unntatt TuneIn) for å hindre visning av en tjeneste som kanskje ikke lenger har et aktivt abonnement.

Finn ut hvordan du kobler produktet til en strømkilde på en sikker måte.

Hvis du har to eller flere høyttalere, kan du opprette grupper med høyttalere. Dette er nyttig hvis du vil at flere høyttalere skal spille samme lyd sammen.

Med automatisk aktivering kan du slå på produktet uten fjernkontroll. Bose-produktet kan for eksempel slås på automatisk når du slår på TV-en eller kabelboksen.

Med den gratis Bose Music-appen kan du konfigurere produktet, konfigurere innstillingene, kontrollere streaming av musikk og mer al lfrom den mobile enheten. Finn ut hvilke Bose-produkter som fungerer med appen og hvordan du får den.

Bose-ID-en gir deg tilgang til mange av Bose-appene dine, og tjenester som Bose Music-produkter, SoundTouch-produkter, Bose Hear-produkter, Bose.com, Community-fora og mer.

Finn ut hvilke nettverksporter som brukes av Bose SoundTouch-høyttalere, i tillegg til smarte høyttalere som fungerer med Bose Music-appen. Denne informasjonen kan være nyttig for avanserte oppsett, bedriftsnettverk eller feilsøking.

Plasseringen av høyttalerne kan påvirke hvordan systemet høres ut i lytteområdet. Få tips om hvordan du plasserer høyttalerne for å få best mulig lydkvalitet.

I Spotify-appen kan du bruke Spotify Connect til å strømme lyd til en Bose-høyttaler. Dette gjør at du kan bruke Spotify-appen som normalt mens du hører Spotify-appvalgene dine på Bose-høyttaleren.

Datamaskinene har sin egen volumkontroll. Lær hvordan du angir volumnivået for en datamaskin for bruk med Bose-systemet.

En datamaskin husker Bluetooth-enheter som var tilkoblet tidligere, slik at de raskt og enkelt kan kobles til igjen. Hvis du fjerner minnet på enheten, får du frem alle enhetene som er lagret for øyeblikket, og du kan starte en ny liste ved å koble til bare de enhetene du vil huske.

En del av systemoppsettet kobler til de trådløse surroundhøyttalerne. Se instruksjonene her:

Finn ut hvordan du kobler produktet trådløst til en Bluetooth-enhet, for eksempel en smarttelefon eller en datamaskin. Dette gjør at du kan kontrollere lyden du hører fra produktet.

En bassmodul bidrar til å forbedre de lave frekvensene som spilles av fra systemet. Finn ut hvordan du kobler til en bassmodul.

Å fastslå hvilket operativsystem som kjører på datamaskinen, hjelper deg med å forstå kompatibiliteten med andre produkter.

Med datamaskiner kan du velge hvor du vil spille av lyd fra, for eksempel en Bluetooth®-høyttaler, hodetelefoner, interne datamaskinhøyttalere eller en annen tilkoblet lydenhet. Finn ut hvordan du velger lydutgangsenheten du vil høre.

En datamaskin kan vise en liste over Bluetooth-enheter som tidligere var paret og lagret i minnet. Dette minnet hjelper datamaskinen med å koble seg raskt til enheter som er lagret.

Når Chromecast-innebygd er aktivert på Bose-smarthøyttaleren eller lydplanken, kan du begynne å strømme musikk eller podcaster via følgende trinn.

Hvis du kobler datamaskinen til det trådløse nettverket, kan du bruke Bose Computer-appen med Bose Wi-Fi-systemene. Du kan for eksempel få tilgang til musikk som er lagret på datamaskinen, og styre systemene dine fra Bose-appen.

Lær hvordan du kobler andre lydkilder til systemet.

Hvis du eier mer enn én Bose Bluetoot -høyttaler eller -hodetelefoner, finner du informasjon nom hvordan du kobler dem sammen.

CEC (Consumer Electronics Controls) gjør det mulig å kommunisere og utføre operasjoner mellom enheter som er koblet til med HDMI-kabler. Med denne funksjonen kan én enhet kontrollere grunnleggende funksjoner i en annen enhet, for eksempel slå av en enhet eller endre den valgte inngangen på en TV.

Du kan koble hodetelefoner til systemet i situasjoner der det er behov for lytting med lavt volum. Dette kan for eksempel være nyttig å lytte til lyd om natten uten å forstyrre andre i hjemmet med lyden fra høyttalerne.

Med Apple AirPlay-teknologi kan du trådløst spille av lyd fra en AirPlay-enhet (dvs. En iPhone eller en kompatibel app) og hør den via en AirPlay-kompatibel høyttaler – som Bose-høyttaleren. For at AirPlay skal fungere, må du kontrollere at både enheten og høyttaleren er koblet til samme nettverk.

Finn ut hvordan du bruker Bose-appen til å koble produktet trådløst til en Bluetooth-enhet, for eksempel en smarttelefon eller datamaskin. Dette gjør at du kan kontrollere lyden du hører fra produktet.

Hvis du ikke vet navnet på nettverket, men du har en datamaskin som er koblet til det nettverket, kan du finne nettverksnavnet ved hjelp av datamaskinen.

Hvis du har glemt eller trenger å finne passordet for Wi-Fi-nettverket, kan du hente passordet fra en datamaskin som er koblet til det nettverket så lenge du har adminstrator tilgang til datamaskinen.

Wi-Fi-funksjonen til produktet kan aktiveres og deaktiveres. Dette er nyttig for situasjoner der det er behov for begrenset systemfunksjonalitet (dvs. Hvis du bare har tenkt å bruke Bluetooth®- eller tilleggsinngangen).

Produktet husker de siste Bluetooth-enhetene det var koblet til, slik at det raskt og automatisk kan kobles til igjen. Hvis du fjerner minnet på enheten, glemmer du alle enhetene du husker, og du kan starte en ny liste over enheter ved å koble til enhetene du vil huske.

Hvis du bruker Google Assistant som VPA (Virtual Personal Assistant), aktiveres Chromecast-innebygd automatisk for Bose-smarthøyttalere og -lydplanker. Hvis du bruker Alexa som VPA, eller du ikke bruker noen taleassistent til å styre Bose-smartenheten, kan du aktivere Chromecast innebygd via følgende trinn.

Hvis du spiller av musikk ved hjelp av en Chromecast-tilkobling til en gruppe høyttalere og en forsinkelse høres mellom høyttalerne, kan du prøve følgende:

Aktivering av bakgrunnsoppdateringer er en ny funksjon for iOS-brukere i Bose Music-appen. Når nye oppdateringer er tilgjengelige, overføres de til det tilkoblede produktet selv om Bose Music-programmet er helt lukket. Se følgende for å aktivere funksjonen:

CEC (Consumer Electronics Controls) gjør det mulig å kommunisere og utføre operasjoner mellom enheter som er koblet til med HDMI-kabler. Med denne funksjonen kan én enhet kontrollere grunnleggende funksjoner i en annen enhet, for eksempel slå av en enhet eller endre den valgte inngangen på en TV.

Skjermbildet Systeminformasjon inneholder informasjon om systemet, for eksempel serienummer, programvareversjon, fjernkontrollinformasjon og mer. Denne informasjonen kan være nyttig når du registrerer deg eller får støtte på produktet.

Denne artikkelen beskriver dato for programvareversjon og fastvareversjon. Det inkluderer utgivelsesfunksjoner og feilrettinger.

Finn ut hva LED-indikatorlampen på produktet forteller deg om produktets status.

Amazon Alexa-assistenten er tilgjengelig for integrering med enheter som ikke er Amazon, for eksempel Bose-smarthøyttalere. Noen Alexa-funksjoner som støttes med Amazon Alexa-enheter, støttes imidlertid ikke med Alexa-enheter som ikke er Amazon Alexa-enheter. Finn ut hvilke funksjoner som ikke er tilgjengelige når du bruker Alexa Wit ha Bose smart speaker.

Google Assistant er tilgjengelig for integrering med enheter som ikke er fra Google, for eksempel Bose-produkter. Noen Google Assistant-funksjoner som støttes med Google-enheter, støttes ikke med enheter som ikke er Google-enheter. Finn ut hvilke Google Assistant-funksjoner som ikke er tilgjengelige med Bose Google Assistant-aktiverte produkter.

Finn ut hvordan TrueSpace-teknologien forbedrer lytteopplevelsen til Bose-produktet.

Finn ut mer om hvordan Dolby Atmos kan spilles av via Bose SoundBar

Dialogmodus er tilgjengelig på systemet ditt for å gjøre stemmer mer tydelige og forståelige. Dette er nyttig når du for eksempel ser på en film eller viser det som har hvitere innhold.

Du kan bruke lydutjevningskontrollene på produktet (dvs. bass eller diskant) for å justere lydkvaliteten etter eget behov. Finn ut hvordan du får tilgang til de tilgjengelige EQ-innstillingene.

Volumnivået for begge de bakre surroundhøyttalerne kan justeres uavhengig av de fremre høyttalerne. Dette er for eksempel nyttig hvis du vil gjøre lyden fra omgivelsene fra bakhøyttalerne høyere eller mer stillegående.

Som standard dempes ikke lyd fra et Alexa-koblet system når du sender en taleforespørsel til Alexa. Hvis Bose-systemvolumet er for høyt for at Alexa skal forstå deg, kan du slå av Bose-systemet når du sier «Alexa» ved å følge disse instruksjonene.

Volumnivået på oppskytende høyttalere kan justeres uavhengig av fremoverrettede høyttalere. Dette er nyttig, for eksempel hvis du vil gjøre høydekanalen lyd høyere eller roligere enn hovedhøyttalerne.

Du kan skru opp eller skru ned volumet på den midtre høyttalerlyden. Dette kan for eksempel bidra til å øke eller redusere klarheten til stemmer i lyden du lytter til.

Systemet kan synkronisere strømkommandoene for Bose-systemet og andre enheter du har programmert fjernkontrollen til å kontrollere. Dette er nyttig for enklere å slå av eller på utstyret (dvs. Kabelboks, TV eller Blu-ray-spiller) med færre tastetrykk.

Systemet kan motta IR-kommandoer fra andre fjernkontroller. Dette er nyttig hvis du for eksempel vil programmere en universell fjernkontroll fra tredjeparter til å styre flere enheter i hjemmet, inkludert Bose-systemet. Finn ut hvordan du kontrollerer systemet med en annen fjernkontroll.

Få hjelp til å lagre og endre forhåndsinnstillinger ved hjelp av appen eller knappene på systemet.

Produktet har en lydinngang for å tilpasse tilkoblingen til en annen enhet. Finn ut hvordan du bytter innganger på produktet for å høre de forskjellige lydkildene du har koblet til.

I enkelte regioner er Alexa eller Google Assistant tilgjengelig for å la deg kontrollere Bose-produktet ved hjelp av stemmen din. Hvis integrering med en taleassistent ikke er tilgjengelig i ditt land, kan du ikke koble denne assistenten til Bose-produktet. På samme måte, hvis et ønsket språk ikke støttes, kan det ikke brukes til å kommunisere med assistenten og Bose-produktet. Finn ut hvilke språk og land som støtter integrering med Alexa eller Google Assistant og Bose-produktet.

Hvis du legger til en musikktjeneste i Google Home-appen eller Amazon Alexa-appen, kan du starte avspillingen av denne musikktjenesten ved å foreta en taleforespørsel til den tilsvarende taleassistenten. Diagrammet nedenfor viser hvilke musikktjenester som er tilgjengelige i områder som støtter Google Assistant og Alexa.

SimpleSync-funksjonen er tilgjengelig for alle Bose Music-apper-kompatible høyttalere eller lydplanker. Den lar deg koble til ett par Bluetooth®-hodetelefoner eller én høyttaler (eller lydplanke) for å spille sammen med Bose-høyttaleren. Selv om mange Bluetooth-høyttalere og -hodetelefoner kan kobles til via SimpleSync, er enkelte Bose-produkter optimalisert for å spille av lyd synkronisert med Bose-høyttaleren.

Hvis du må bruke en strøminverterer sammen med produktet, må du merke deg følgende:

Enkelte musikktjenester er tilgjengelige for bruk i bestemte områder rundt om i verden. Finn ut hvilke musikktjenester du kan lytte til i ditt område.

Hvis du har både Bose SoundTouch og Bose smarthøyttalere i hjemmet, har du noen alternativer for hvordan du kan bruke begge typer systemer sammen. Dette er nyttig for å kontrollere eller spille av det samme innholdet på begge systemtypene samtidig uten å åpne flere apper.

CEC (Consumer Electronics Control) er en funksjon i mange HDMI-enheter som gjør at enheter som er koblet til via HDMI, kan kommunisere med hverandre. Dette er for eksempel nyttig for å kontrollere flere enheter fra én fjernkontroll. CEC må kanskje aktiveres i hver enkelt enhet-meny for å fungere. Finn ut hvordan forskjellige merker kan vise til HDMI-CEC på enhetsmenyene.

Finn ut mer om Bluetooth-versjonen i produktet og hvorfor den ble valgt.

Med innstillingen for automatisk avslåing kan produktet slås av automatisk og settes i standby hvis det ikke er i bruk i en tidsperiode. Dette er nyttig for eksempel for å spare strøm hvis produktet ditt ved et uhell blir slått på.

Finn ut hvordan du kobler produktet til en strømkilde på en sikker måte.

Med automatisk aktivering kan du slå på produktet uten fjernkontroll. Bose-produktet kan for eksempel slås på automatisk når du slår på TV-en eller kabelboksen.